top of page

Feedback från kunder

"Taino höll ett inspirerande tal om ett mycket tekniskt ämne för en inte så lätt publik. Jag kan bara ge mina varmaste rekommendationer till Taino och uppmuntra dig att utforska hur han kan hjälpa din organisation att utvecklas”  

Magnus Mackaldener, Director, Scania

Feedback från deltagare

"JAG HADE INTE INSETT ATT ANDRA KÄNNER SIG OVIKTIGA NÄR JAG HÅLLER I MIN MOBIL"

"BRA ATT STANNA UPP OCH REFLEKTERA ÖVER EN TEKNIK SOM FAKTISKT ÄR PÅ VÄG ATT TA ÖVER VÅRA LIV. TACK FÖR EN SPÄNNANDE FÖRELÄSNING"

"JAG HAR INTE FUNDERAT ÖVER DETTA SÅ MYCKET TIDIGARE MEN KOM TILL INSIKTEN ATT DET ÄR NOG NÖDVÄNDIGT ATT GÖRA DET!

"PRAKTISKA OCH EFFEKTIVA TIPS. VÄLDIGT HJÄLPSAMT ATT INSE ATT DET HANDLAR INTE OM STORA FÖRÄNDRINGAR UTAN DE SMÅ ÄNDRINGARNA MAN KAN GÖRA HÄR OCH NU"

"MYCKET INTRESSANT, HAR FUNDERAT REDAN PÅ VAD JAG SKALL ÄNDRA PÅ"

"BRA ATT VI GJORDE FÖRÄNDRINGAR UNDER FÖRELÄSNINGEN!"

"WAKE-UP CALL PÅ ATT STÄLLA IN MOBILEN PÅ DET SOM ÄR VIKTIGT. VIKTIGT PÅ RIKTIGT DÅ LIVET ÄR SÅ KORT OCH LÄGGA MER TID PÅ ALLT UTANFÖR MOBILEN"

"MEDVETENHET OM HUR LÄTT MAN KAN ÄNDRA SITT VÄLMÅENDE!

"BORT MED ALLA NOTISER. JAG STYR MITT LIV. INTE MOBILEN SOM STYR!"

"JAG KOMMER TA BORT APPAR, INKLUSIVE FACEBOOK, HA EN "STATION" FÖR IPHONEN HEMMA OCH REFLEKTERA ÖVER HUR JAG BÄST ANVÄNDER DEN"

bottom of page